Түркістан облысы аудандық ҮЕҰ үшін бухгалтерлік есеп және салық айналымы бойынша вебинар

10 шілде 2020 ж., ZOOM онлайн платформасында Азаматтық орталық қызметкерлерімен ҮЕҰ-да бухгалтерлік есеп және салық айналымы бойынша вебинар ұйымдастырылып өткізілді. Бұл вебинар «Береке» қоғамдық бірлестігінің «Түркістан облысында «жалғыз терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсетуге арналған азаматтық орталықты ұйымдастыру мен дамыту» жобасы шеңберінде, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік гранты аясында Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен өткізілді. Вебинарда Түркістан облысы және Шымкент қаласы ҮЕҰ қызметкерлері мен мүшелері тарапынан 11 адам қатысты. Вебинардың бағдарламасы Берекенің қызметкерлерімен дайындалып, қазақ және орыс тілдерінде өткізілді. Тренер ретінде қаржыны басқару және бухгалтерлік есеп саласында тәжірибесі мол Алия Рустамбекова және Маржан Кубекова өткізді. Вебинар барысында тренерлер ҮЕҰ-ның ішкі ұйымдастырушылық және әкімшілік құжаттарды дайындау, қаржылық және салық есептерін дайындау және тапсыру, еңбек қатынастарын тіркеу, жалақыны есептеу және төлеу, еңбек және азаматтық-құқықтық келісім-шарттарды жасау, жеке еңбек шарттарын жасау, Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының талабына сәйкес аралық және қорытынды қаржы есептерін дайындау бойынша өздерінің тәжірибелерімен бөлісті.

____________________________________________________________

Сотрудниками Гражданского центра по проекту «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Туркестанской области», реализуемому Общественным объединением «Береке» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства Информации и общественного развития Республики Казахстан», 10 июля 2020 года на онлайн платформе ZOOM был организован и проведен вебинар по бухгалтерскому учету и налогообложению. В вебинаре приняли участие 11 человек из числа членов и сотрудников НПО Туркестанской области и города Шымкент. Программа вебинара была разработана сотрудниками Береке, и вебинар был проведен на казахском и русском языках. Тренерами выступили Алия Рустамбекова и Маржан Кубекова, имеющие отличные навыки финансового управления и бухгалтерского учета. В ходе вебинара они поделились с НПО своим опытом в подготовке внутренних организационно-распорядительных документов, формировании и сдаче финансовой и налоговой отчетности, оформлении трудовых отношений, ведении учета и выплате заработной платы, составлении трудовых, гражданско-правовых договоров, заключении индивидуальных трудовых договоров, подготовке промежуточных и заключительных финансовых отчетов, согласно требованиям ЦПГИ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *