Новости Береке

Әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша тренерлерге арналған онлайн тренинг

Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының бастамасымен Азаматтық орталық қызметкерлеріне, Түркістан облысы және Шымкент қаласы ҮЕҰ өкілдеріне 22-28 шілде 2020 жылы өткізілді.  Бұл тренинг «Береке» қоғамдық бірлестігінің «Түркістан облысында «жалғыз терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсетуге арналған азаматтық орталықты ұйымдастыру мен дамыту» жобасы шеңберінде, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік гранты аясында Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен өткізілді.  Тренер ретінде әлеуметтік кәсіпкерлік саласында мол тәжірибеге ие Эмин Аскеров және Медер Аматов жүргізді. Қызықты тақырыптарды қарастырған тренерлер алған білімдері, тәжірибеде кездескен әлсіз жақтары мен қателіктерін жасырмай, ашық түрде ҮЕҰ-ға әлеуметтік кәсіп ашуға дайын болуға, сондай-ақ өз аудандарында серіктес ұйымдармен алған білімдерімен бөлісуге мүмкіндік береді деп күтілуде.

__________________________________________________________

По инициативе Центра Развития Гражданских Инициатив, Гражданским центром по проекту «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Туркестанской области», реализуемому Общественным объединением «Береке» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства Информации и общественного развития Республики Казахстан» был организован онлайн тренинг для тренеров по социальному предпринимательству для сотрудников Гражданского центра и НПО области и города Шымкент. Мероприятие проводилось в период с 22 по 28 июля 2020 года. Тренерами выступили Эмин Аскеров и Медер Аматов, обладающие колоссальным практическим опытом в сфере социального предпринимательства. Ожидается, что знания, переданные тренерами, раскрывавшими наиболее интересующие темы, открыто, не скрывая тонкостей и ошибок, с которыми им пришлось столкнуться на практике, позволят неправительственным организациям быть лучше подготовленными для открытия социального предприятия, а также делиться знаниями с партнерскими организациями в своих районах.

Түркістан облысы аудандық ҮЕҰ үшін бухгалтерлік есеп және салық айналымы бойынша вебинар

10 шілде 2020 ж., ZOOM онлайн платформасында Азаматтық орталық қызметкерлерімен ҮЕҰ-да бухгалтерлік есеп және салық айналымы бойынша вебинар ұйымдастырылып өткізілді. Бұл вебинар «Береке» қоғамдық бірлестігінің «Түркістан облысында «жалғыз терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсетуге арналған азаматтық орталықты ұйымдастыру мен дамыту» жобасы шеңберінде, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік гранты аясында Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен өткізілді. Вебинарда Түркістан облысы және Шымкент қаласы ҮЕҰ қызметкерлері мен мүшелері тарапынан 11 адам қатысты. Вебинардың бағдарламасы Берекенің қызметкерлерімен дайындалып, қазақ және орыс тілдерінде өткізілді. Тренер ретінде қаржыны басқару және бухгалтерлік есеп саласында тәжірибесі мол Алия Рустамбекова және Маржан Кубекова өткізді. Вебинар барысында тренерлер ҮЕҰ-ның ішкі ұйымдастырушылық және әкімшілік құжаттарды дайындау, қаржылық және салық есептерін дайындау және тапсыру, еңбек қатынастарын тіркеу, жалақыны есептеу және төлеу, еңбек және азаматтық-құқықтық келісім-шарттарды жасау, жеке еңбек шарттарын жасау, Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының талабына сәйкес аралық және қорытынды қаржы есептерін дайындау бойынша өздерінің тәжірибелерімен бөлісті.

____________________________________________________________

Сотрудниками Гражданского центра по проекту «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Туркестанской области», реализуемому Общественным объединением «Береке» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства Информации и общественного развития Республики Казахстан», 10 июля 2020 года на онлайн платформе ZOOM был организован и проведен вебинар по бухгалтерскому учету и налогообложению. В вебинаре приняли участие 11 человек из числа членов и сотрудников НПО Туркестанской области и города Шымкент. Программа вебинара была разработана сотрудниками Береке, и вебинар был проведен на казахском и русском языках. Тренерами выступили Алия Рустамбекова и Маржан Кубекова, имеющие отличные навыки финансового управления и бухгалтерского учета. В ходе вебинара они поделились с НПО своим опытом в подготовке внутренних организационно-распорядительных документов, формировании и сдаче финансовой и налоговой отчетности, оформлении трудовых отношений, ведении учета и выплате заработной платы, составлении трудовых, гражданско-правовых договоров, заключении индивидуальных трудовых договоров, подготовке промежуточных и заключительных финансовых отчетов, согласно требованиям ЦПГИ.

План работы Гражданского Центра Туркестанской области на 2020 год

Рабочий план ГЦ_2020_Береке

Түркістан облысының үкіметтік емес ұйымдарына қолдау көрсететін азаматтық орталық жұмысының нәтижелері бойынша мемлекеттік органдар және үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен өткізілген кездесу

3 желтоқсан 2019 жылы Түркістан қаласында облыстық жастар ресурс орталығында «Береке» ҚБ ұйым базасында құрылған Түркістан облысының үкіметтік емес ұйымдарына қолдау көрсететін азаматтық орталық жұмысының нәтижелері бойынша қоғамдық даму басқармасы және аудандық бөлімдері, аудандық ҮЕҰ, ақпараттық ресурс орталықтары, БАҚ өкілдерінің қатысуымен кездесу өткізді.

Жоғарыда аталған іс-шара «Түркістан облысында «жалғыз терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсетуге арналған азаматтық орталықты ұйымдастыру мен дамыту» жобасы шеңберінде «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының гранттық жобасы аясында Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылды.

Іс-шара барысында Азаматтық орталық қызметінің нәтижелері, 2020-2021 жж. жұмыс жоспары, Түркістан облысының азаматтық қоғам ұйымдарының даму деңгейі, сонымен қатар, аудандық ҮЕҰ-дар, ақпараттық ресурс орталықтары шешіміне ықпал ете алатын өзекті әлеуметтік мәселер талқыланды. Сондай-ақ, кездесу барысында аудандық ҮЕҰ-дар  2020 жылға жоспарланып отырған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік грант байқауларына өзекті тақырыптарды ұсынды.

_________________________________________________________________

3 декабря 2019 года в городе Туркестан на базе Областного молодежного ресурсного центра Общественное объединение «Береке» провело встречу по результатам работы Гражданского центра по поддержке неправительственных организаций в Туркестанской области. Во встрече приняли участие представители Управления общественного развития, его районных отделов, информационно-ресурсных центров и неправительственных организаций, выполняющих свою деятельность в районах Туркестанской области, а также СМИ.

Данная встреча была организована в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Туркестанской области», реализуемого в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства Информации и общественного развития Республики Казахстан.

Организаторами были освещены результаты деятельности Гражданского центра по Туркестанской области, озвучен план работы центра по развитию неправительственных организаций на 2020-2021 годы, а также подняты актуальные социальные вопросы, над решением которых активно работают районные неправительственные организации. В ходе встречи представителями районных ИРЦ и НПО были предложены наиболее важные тематики для включения на 2020 год в планы конкурсов по государственному социальному заказу и государственным грантам.

История успеха Гражданского центра для НПО Туркестанской области

Путь к успеху

Владислав Голярко – Председатель ОО «Generation» представляет собой молодого, но очень креативного и амбициозного человека в самом хорошем понимании этого слова.

32-летний общественный активист из села Аксукент, что недалеко от города Шымкент, отличный пример того, как при наличии желания и энтузиазма можно и на локальном уровне плодотворно решать различные социальные проблемы, включая и одну из самых злободневных, как  утилизацию мусора.

Ежегодно в Казахстане производится более 5 млн. тонн мусора. На территории страны уже накопилось порядка 43 миллиардов тонн отходов производства и потребления! И из всей этой массы всего лишь 5 % перерабатывается. Именно поэтому тема ухудшения экологической ситуации, и связанные с ней вопросы переработки ТБО, являются наиболее актуальными в настоящее время. С проблемой мусора столкнулись и жители села Аксу Туркестанской области, однако благодаря Общественной Организации «Generation» и грантам, полученным организацией в рамках различных программ, вопрос стал пусть и не семимильными шагами, но, все же, решаться. Владислав Голярко вместе с неравнодушными жителями нашел способ как превратить проблему в прибыль, внедряя программы раздельной утилизации бытовых отходов.

«Раньше не было таких проблем. Но в последние годы число жителей в нашем районе значительно выросло. Мусорных площадок стало не хватать. Стихийные свалки стали занимать все больше пространства. И тогда, мы с другими волонтерами, решили провести встречи с местными жителями, чтобы узнать, как они ко всему этому относятся, какие видят проблемы. Люди согласились, что жильцы сами виноваты в загрязнении территории, но для решения этой проблемы нужны средства, ресурсы.

Я вспомнил, что в Европе давно применяется способ раздельной утилизации, есть немало организаций, занимающихся вторсырьем. Мы предложили такой вариант людям, пытались их замотивировать, ведь в таком случае они не просто решат проблемы, но и смогут зарабатывать на этом. Однако средств на реализацию этой инициативы не было. Мы искали спонсоров, когда получили по рассылке Береке объявление о грантовой программе АРГО. ОО «Береке», которое в настоящее время функционирует как Гражданский центр для поддержки НПО Туркестанской области. Организация с 2007 года проводит тренинги для НПО с целью развития навыков разработки проектов, определения нужд и потребностей населения, мобилизации сообщества для совместного решения социальных вопросов, фандрайзинга и многих других навыков, необходимых для эффективной деятельности организации. Я участвовал во многих из этих тренингов. А в 2017 году мне посчастливилось принять участие и в молодежном лагере, организованном ОО «Береке». Именно поэтому, когда мы решили подать заявку на конкурс АРГО мы обратились в эту организацию, сотрудники которой помогли нам в написании, а также подготовке нужной документации для участия в конкурсе.  К счастью, нашу заявку одобрили, и мы начали реализацию проекта.

Да, поначалу было непросто. Люди порой не доносили свои пакеты или не тщательно сортировали отходы. Но постепенно стали привыкать. И главное, им понравилась идея, что мы можем не просто облагородить свой двор, но и еще и зарабатывать! Перед запуском проекта мы нашли организацию, которая занимается переработкой макулатуры, пластика, стекла и бумаги. Что очень удобно, они сами приезжают и забирают отходы. По договору это происходит 1 раз в неделю, но, если контейнеры заполняются быстрее, то по мере необходимости. Предприниматель вместе со старшим по дому производят выемку, взвешивают сырье и сразу же рассчитываются. В среднем выходит по 3 тысячи тенге в неделю с каждой площадки. Деньги вроде бы небольшие, но в год это 144 тысячи тенге. Кажется, неплохо на 2 дома? Эти деньги можно собрать и потратить на благоустройство двора или ремонт подъездов. При этом еще и решается экологическая проблема», – говорит Влад.

ОО «Generation» на данный момент смотивировало восемь домов на раздельный сбор мусора, созданы четыре площадки, каждая из которых за девять месяцев принесла более 100 000 тенге. Комплекс оборудован 4-мя контейнерами: под стекло, металл, пластик и бумажные отходы. Отдельно стоят мусорные контейнеры старого образца для отходов, не годящихся к переработке. Площадки дополнили информационными стендами, где по-казахски и по-русски прописаны правила утилизации, что, в какой контейнер и в каком виде выбрасывать. Кроме того, были организованы беседы с разъяснениями для жителей. И это стало работать.

Но самое главное, произошел сдвиг в сознании людей, поменялось отношение к своему двору, селу. А ведь это то, к чему мы стремится любая НПО – повышение гражданской ответственности и социальной активности населения.

Каждая НПО области, как и ОО «Generation», имеющая желание расти в организационном и профессиональном плане, может воспользоваться возможностью повысить свой потенциал через обучение, консультирование, предоставляемое Гражданским центром для поддержки НПО Туркестанской области, открытой на базе ОО «Береке».